Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de massale kitsch-productie. Hoeveel schitterende idee├źn zijn er niet neergeschreven, hoe zelden zijn ze verwerkelijkt. De massa is de remmende kracht voor alle verbetering. In de massa zijn alle menschelijke eigenschappen verhonderdvoudigd aanwezig, behalve de goede. Er zijn te veel menschen op de wereld, Seffe. Er is niemand meer die de zaak kan overzien.

Dirk zweeg. Seffe zag de vage omtrek van zijn gestalte. Hij voelde zich machteloos om tegen Dirks woorden iets in te brengen, maar zijn gevoel kwam tegen deze ruwe en meedoogenlooze redeneeringen in opstand. Ben ik dan tusschen alle gevoellooze en afgestompte menschen de eenige die gevoel heeft? Misschien de laatste? Maar dan kan alleen ik de wereld nog redden.

Hier zat nu een van die verdorvenen van zich zelf te vertellen. Seffe zal hem laten uitspreken zonder hem te bestrijden, hoe meer hij zich kennen laat des te beter. Ik moet het kwaad kennen om het te kunnen bestrijden. -

En als je dat eenmaal aanvaardt word je heel wat bescheidener. En ook egoïstischer. Geen generatie is eenzamer geweest dan de onze. Wij zijn van iedereen verlaten, niemand

Sluiten