Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zij zelf ter wereld brachten... Wij zijn de eenigen voor wie ze zich nog schamen kunnen, hun kinderen. Voor elkaar doen ze het allang niet meer...

Het begon harder te regenen. De storm bracht de druppels in vlagen mee. Seffe zette z'n kraag op. Hij luisterde met bonzend hart.

Je zegt dat het uit moet zijn dat de verstandigen lijdelijk toezien. Maar laat die verstandigen nu maar wérkelijk verstandig zijn. Er wordt tóch niet naar hen geluisterd. Wij gelooven het goede niet meer. Hoe kan het ook bij het voorbeeld dat de ouderen ons geven: het slachten met de handbijl, het aankweeken van rassenhaat, het uitmoorden van Abessijnsche vrouwen en kinderen met gifgas... hoe hebben ze Hauptmann gemarteld voor hij op de electrische stoel de dood vond... Wie het slechte predikt trekt de grootste schare. Wij luisteren liever naar de strijdlustige leuzen van fascistische leiders. Wij marcheeren, heffen spreekkoren aan en aanbidden eerzuchtige dictatoren om onze eenzaamheid niet te merken...

Weer zweeg Dirk. Hij had zacht gesproken. Soms was hij nauwelijks te verstaan onder het geluid van de storm. Seffe dacht aan de electrische stoel. Maar handbijl, galg of electrische

Sluiten