Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de uitgever - het stond er nog: verzoek ik u om een onderhoud ter bespreking van een en ander - en vertrok naar Marianne.

Ha Sefïe, zegt Tine zonder hem binnen te laten, Mariannetje is ziek.

Wilt u dit aan haar geven met hartelijke gelukwenschen?

Ik zal het doen, gaat het goed met je?

O ja, doet u de groeten.

Hij zag de leugen op haar gezicht, maar gelukkig waren nu de kansen voor morgen gestegen, en was 't niet veel mooier als hij kon zeggen: hier, Marianne, hier is het boek dat ik heb geschreven... Zij zal een Sefïe krijgen die iets presteert, hij moet zich eerst haar waardig maken.

's Avonds stonden er groote koppen in de krant. Gespannen Europeesche toestand. Mobilisatie in Italië. Sefïe dacht aan Dirk Breitasch: wij zijn het slachtvee... Onder gemengd nieuws stond een artikeltje dat de terechtstelling van een vierendertigjarige vrouw in Birmingham beschreef. Je moet onder de oogen durven zien dat de menschen slecht zijn, harteloos en slecht... het zijn woorden van de duivel, maar is moord met moord vergelden niet duivelsch werk?

Sluiten