Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over een loome winterdroefheid hing. Niet hier tusschen de menschen die zich allen haastten en tevreden keken alsof alles in orde was. Niet hier... Maar als hij de menschheid wilde leeren was dan zijn weg niet juist hier en niet aan een verlaten strand of in het eenzame bosch? Wanneer hij vluchtte liet hij van Hasselt wéér in de steek... En was zijn plaats niet juist bij hen die hem noodig hadden? Was het niet dwaasheid Marianne te zoeken aan zee of in de bosschen. Marianne woonde immers Mauritsstraat 26. Wat zou ze doen op het verlaten strand of in de leege bosschen? Hij begreep dat wie hij daar misschien vond weer niet de werkelijke was. Maar wat weerhield hem de werkelijke te zoeken... ineens voelde hij dat aan de overkant iemand naar hem keek. Dolf! Maar Dolf zag alweer recht voor zich uit, alsof hij Seffe niet had herkend. Seffe wilde hem achterna loopen en roepen: Dolf herken je me niet? Maar hij deed het niet en weer vroeg hij zich af waarom hij anders deed dan hij wilde.

Hij liep door de drukke straten van de binnenstad. Seffe dwong zich om niet naar de boekenetalages te kijken. Hij wilde nu niet alleen aan zijn eigen belangetjes denken. Ook

Sluiten