Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij ging binnen en hield de bloemen voor zich uit. In de hooge lichte kamer stond bij het raam een scherm.

Ha Seffe, ben jij het, kom maar gauw hier.

Het was van Hasselts gewone oude stem weer. Seffe liep op het scherm toe en stak de bloemen er achter, zoodat van Hasselt ze net zien kon.

Heila, verkoop je bloemen tegenwoordig? riep van Hasselt vroolijk, kom nu zelf ook maar te voorschijn!

Van Hasselt zat overeind te lezen. Hij legde zijn boek weg en toen hij Seffe zag kon hij zijn blijdschap nauwelijks bedwingen. Jonge, wat vind ik dat aardig van je, die bloemen! Neem die stoel en ga zitten, de zuster zal straks wel een vaas geven. Vertel eens hoe het met je gaat, je keek zoo verschrikkelijk ernstig toen je binnenkwam, hoe is het met je boek?

O goed, dank u...

Sefïe keek verbaasd naar van Hasselt die er dik en gezond uitzag, hij leek veel jonger, iets kinderlijks had hij door al dat blozende...

En hoe maakt u het? U ziet er geweldig goed uit!

Ja, ze hebben hier prachtig voor me gezorgd. Maar alles bij elkaar is 't een beroerde tijd

Sluiten