Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor die vlag zou u dus uw vrouw en kinderen in de steek willen laten?

Ja, Seffe, want die vlag vertegenwoordigt ons land en als ik mijn land verdedig dan bescherm ik mijn vrouw en mijn kinderen bubbelebub. Het is een eer voor je vaderland te sterven. Onze cultuur, onze vrijheid zijn die je niets waard, zou je die zoo maar overgeven aan de vijand? Wij Hollanders zijn toch een vólk, een gemeenschap met een eigen volkslied. Heb jij niet een heerlijk gevoel in je binnenste wanneer een massa menschen uit volle borst het Wilhelmus zingt?

Ik vind het altijd prachtig als mooie liederen door een massa menschen tegelijk worden gezongen, maar heerlijk, nee, ik vind het niet héérlijk. Ik geloof dat dat heerlijke gevoel bij het hooren zingen van het Wilhelmus in wezen niet supérieur is aan het heerlijke gevoel dat kinderen hebben bij het zien van ontuchtige plaatjes...

Er was een plotselinge stilte. Seffe was van zijn eigen woorden geschrokken, misschien had hij Bruutman beleedigd. Maar het ergerde hem dat iemand om een heerlijk gevoel bereid was te dooden en gedood te worden. Staan er bij oorlog dan geen belangrijkere dingen op

Sluiten