Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landers in concentratiekampen worden gezet en jij ook. ♦. ?

Ten eerste zullen ze dat niet doen, omdat niemand een land verovert om alle inwoners gevangen te zetten en ten tweede weten zij die zich tóch nog blijven verzetten aan welk risico zij zich blootstellen. Ze kunnen tevoren overwegen of zij terwille van hun overtuiging, hun vrijheid of wat dan ook, dat risico willen loopen. Hebben zij dat risico er niet voor over dan moeten ze maar probeeren gelukkig te zijn onder de nieuwe heerschappij. En dat zal in de meeste gevallen toch niet zoo moeilijk zijn. Want de regeeringen der landen mogen nóg zoo veel van elkaar verschillen, ze hebben toch allen gemeen dat zij hun volk de beste bestaansmogelijkheid willen verschaffen. Maar we moeten bereiken dat niemand meer soldaat wil zijn, dan worden de (diplomaten gedwongen naar menschlievender middelen om te zien voor het regelen van hun geschillen en om ooit zoover te komen moeten we bij de jeugd beginnen... Maar u zult mij toch moeten toegeven dat die honderden die misschien zouden worden opgesloten maar enkelen zijn, vergeleken bij de honderdduizenden jongemenschen die in een oorlog op afschuwelijke wijze zouden zijn gedood...

Sluiten