Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat heb jij eigenlijk voor levenservaring? Je komt pas kijken...

Het gaat er bij levenservaring niet om hoevéél je hebt meegemaakt, maar hoe je het meegemaakte hebt verwerkt en wat je er uit geleerd hebt...

Je moest eens een sterfbed hebben meegemaakt bubbelebub zooals ik van mijn moeder, dan krijg je ineens een diepere kijk op

het leven...

Wie zegt u dat ik nooit een sterfbed heb meegemaakt? Ik heb nog wel veel ergere dingen meegemaakt. Het gaat niet om wat je uiterlijk beleeft, maar om wat je innerlijk dóórmaakt. ..

Schei er toch uit, Kees, je krijgt tóch geen gelijk bij die jongen, zegt Greet.

Hij wil het laatste woord hebben, Pa.

Nee, meneer Bruutman, dat is het niet. Maar 't is eigenlijk dom van me om te probeeren u tot mijn zienswijze over te halen, het heeft geen nut. U bent over tien jaren misschien al dood en u zult trouwens nooit zooveel beteekenen dat u wezenlijke invloed op de maatschappij uitoefent. Het is niet van het minste belang hoe u er over denkt...

Nee maar, dat is bubbelebub dat is bubbe-

Sluiten