Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beugel kan het dat de auteur zich aanmatigt in zijn boekje ondubbelzinnig te doen uitkomen, dat volgens hem de ouderen deze euvelen der menschheid opzettelijk in de hand werken en exploiteeren ter bevrediging van hun egoïsme en sadistische neigingen. Dat is grof. En het toppunt is dat de auteur het voorstelt alsof alleen redding kan komen van jonge menschen die „jong denken". „Want alleen door kinderen is een verloren menschheid te redden" roept de schrijver uit en wij slaan in verbazing de handen in elkaar Zou hij dit werkelijk zelf gelooven? Zou hij werkelijk meenen dat de kinderen van nu later een geslacht vormen dat beter (ja, waarin eigenlijk?) is dan het thans levende ouderengeslacht? Wij begrijpen niet waarom de Heer Verburg zich zoo opwindt, hij leeft in een land waar hem toch waarlijk niets te kort wordt gedaan. Rest dus de goede bedoeling. Deze is de menschheid te verbeteren. Dat willen we allemaal.

Moge deze jonge auteur, die hier en daar van aanleg blijk geeft, zich spoedig bezinnen en bezadigder werk publiceeren.

R. L.

Sluiten