Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij liep een half uurtje langs het strand zonder de zee te zien en keerde door het bosch terug. De menschen die hij ontmoette zagen er vaal en onbeduidend uit, hinderlijk. Seffe dacht na over alles en begreep er weinig van. 't Was soms of hij nauwelijks bestond. Of hij alleen maar een bijeenraapsel was van flarden gedachten, vage gevoelens en een lichaam dat hij nu en dan verwonderd herkende...

Twee dagen later lag er weer een recensie. Seffe las met een nijdig gezicht. Hooghartig wilde hij zichzelf niet bekennen dat hij graag begrepen en geprezen wilde worden.

RETOUR PARADIJS

Eer der Menschheid, S. Verburg.

Uitgeversmij. H. E. Okkenvoort N.V.

Er valt niet aan te twijfelen dat de schrijver van dit werkje nog zeer jong is. Zijn schrijfwijze is zeer onpersoonlijk, terwijl de geheele opzet van deze schriftuur kinderlijk onbeholpen is. Toch mag men uit enkele aardig geslaagde zinnen de hoop afleiden dat S. Verburg t.z.t. zich een zekere schrijfvaardigheid zal verwer-

Sluiten