Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven. Afgezien van dit alles achten wij dit boek als verschijnsel zeer ernstig. De moraal die deze jongeman in een allerstunteligst Nederlandsch verkondigt is verderfelijk voor de opbouw van een nieuwe wereld. Dat veel van het oude heeft afgedaan en vervangen dient te worden door het nieuwe behoeft deze S. Verburg ons waarlijk niet meer te vertellen. Dat is het langzaam voortschrijdende proces van de Vooruitgang, de weg waarlangs de menschheid zich beweegt naar een waardevoller samenleving. Er worden in dit boek echter theorie├źn verkondigd die door de na├»viteit waarmede zij worden gelanceerd de lezer een oogenblik voor zich innemen, maar die in feite de ziel van ons volk vergiftigen. Zijn zij eenerzijds de verweekelijkte uitloopers van een soort Humanisme dat niet meer van deze.tijd is, anderzijds speurt men achter deze zalvende prediking een toon van verzet welke men als opruiing tegen het wettig gezag moet kwalificeeren. S. Verburg wil terug naar het paradijs der consequente zachtzinnigheid. Het recept is eenvoudig: s.v.p. geen misdadigers dooden (och ja, die arme

Sluiten