Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij ziet Kees een oogenblik recht in de oogen. Kees slaat de zijne neer. Om zich te redden zegt hij: die Seffe heeft iets van een veldheer, maar toch mag ik hem wel bubbelebub,♦.

Seffe eet kalm af, hij heeft geen haast. Wie zeker is heeft de tijd. Eindelijk staat hij langzaam op en loopt hij langzaam de trap op, tergend langzaam om te genieten van de zekere en vreugdevolle verwachting. Op zijn kamer opent hij rustig de envelop en leest:

Eer der Menschheid, S. Verburg.

Uitgeversmij. H. E. OkkenvoortN.V.

Ten opzichte van de technische fouten van dit boek is men na lezing volkomen ontwapend. De waarde van dit boek is niet af te meten aan litteraire normen alleen, dit boek is méér dan litteratuur, het stijgt er ver boven uit, het is de angstkreet van een in het nauwgedreven kind dat met wijd open oogen een verschrikkelijk gevaar ziet.

Het valt niet te loochenen: er is in onze beschaving een terugval naar het barbaarsche zooals wij die uit de wereldgeschiedenis nog niet kennen. Allerwege krijgt

Sluiten