Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lectuur natuurlijk in beslag nemen, groot gelijk!

Seffe schrok, wat zullen we nu weer hebben. Bevend nam hij de hoorn: Hallo!

Ha, Seffe, ben jij daar, hoe gaat het? 't Was van Hasselt, Goddank! De anderen aan tafel lachten hem uit: die Seffe loopt er zoo lekkertjes in!

Van Hasselt wilde weer eens wat met Ijem praten, je begrijpt Seffe, dat ik dat een beetje slim moet aanleggen, de domooren hier mogen je nu eenmaal niet graag... kun je vanavond om negen uur?

Sefïe overlegde, het bezoek bij Landman was dan wel afgeloopen, dat sloot dan mooi aan.

Uitstekend, meneer van Hasselt.

Laten we elkaar dan zien op het Langeplein onder de klok.

Prachtig, ja, tot vanavond!

De Bruutmans juichten. Eduard tikte met zijn vork tegen de rand van zijn bord, die zat, Pa! Kees lachte nog eens hard om zichzelf en klopte Seffe op de schouder: je kunt zeggen wat je wilt bubbelebub, die Sefïe is de kwaadste niet...

Sefïe voelde neiging om hem een klap te geven, maar hij bedwong zich uit alle macht: ook hem mag ik niet buitensluiten.

Sluiten