Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moreele uitwerking op de menschen. Uw boek is over enkele maanden vergeten...

Maar zullen de menschen het na uw bespreking niet juist gaan lezen?

Ik denk dat mijn bespreking de menschen juist heeft afgeschrikt op misschien een enkele na.. ♦ u moet niet vergeten in welk een verdwazing de menschen op het oogenblik leveni In deze chaos tracht ieder alleen nog zichzelf te redden: wie naar zijn geweten luistert gaat ten onder. Daarom zullen de menschen uw boek naast zich neerleggen omdat het hen aan hun geweten herinnert... uw stem wórdt niet gehoord te midden van het gejuich der massa die zich verdringt om leiders die de leuzen uit hun mouw schudden... u begrijpt toch wel dat alleen maar juichen en leuzen nabrallen de menschen dom houdt... en dat is het juist wat zulke leiders willen: de menschen zóó dom maken dat zij bereid zijn voor de eer en de roem van de leider te vechten, dus anderen te dooden... Leiders die hun gave van massasuggestie anders gebruiken dan om de menschen naastenliefde te prediken zijn misdadigers. .. waar blijft de leider die de liefde, alleen maar de liefde predikt? Er is geen probleem Zoo groot of de liefde is er de sleutel voor.

Sluiten