Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen zal hij het niet eens willen lezen, hij is veel te bang dat één van zijn vooroordeelen hem zal ontvallen, hij durft geen vrij mensch te wezen. Misschien ook is hij bang voor de eenzaamheid, want wie vrij is, staat tusschen niet-vrij en alleen...

Maar als er één begint dan komen er op den duur toch steeds méér vrije menschen die inzicht, dus liefde, prediken...

Maar meneer Verburg, ik heb u toch aangetoond dat die zichzelf hebben vrijgemaakt voor doovemans ooren praten. Hoeveel menschen hebben uw boek gelezen, misschien honderd of twee honderd, wat is dat op de millioenen die achter vaandels aanhollen... In de kerken is men Christus zelf allang vergeten en waar men hem nog kent wordt hij dagelijks opnieuw gekruisigd... dacht u nu werkelijk dat in deze afgestompte inzichtslooze wereld een wereldleeraar die de liefde predikt gehoor zou vinden? Misschien vindt hij weerklank in de monden, maar niet in de harten... De mensch van nü, daarmee bedoel ik vooral de jongere generatie, is zóó verworden dat hij Zelfs geen inzicht meer wi'1... hij strijdt liever voor zijn vaderland dat een fictie is... hij haat liever joden die zijn gelijken zijn, hij straft

Sluiten