Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liever een moord door zélf te moorden... Wij ouderen hebben onze kinderen 200 gemaakt, omdat we ons schaamden hun inzicht te geven in de wereld zooals die onder onze handen geworden is...

Er was een lange stilte. Landman streek over zijn met rimpels doorgroefd voorhoofd. Seffe dacht aan Dirk Breitasch, ook die was een ontmoedigde, een mensch zonder hoop. Zij staan aan het ziekbed van een patiënt, kennen de oorzaak, de verschijnselen en de geneeswijze van de ziekte als geen ander, maar zijn te futloos om haar te genezen of om althans te redden wat er nog te redden valt...

Seffe voelde zich eenzaam, hij had wéér een vriend verloren.

Ik was erg blij met uw recensie, maar nu, eerlijk gezegd, veel minder...

U had natuurlijk een vooroordeel wat betreft recensies, maar de waarheid is dat recensies op de verkoop van een boek bijna geen uitwerking hebben. Bijna niemand koopt een boek óm de recensie en dan een boek als dit dat de menschen alle eigenliefde wil ontnemen, een boek, waarvan de diepere grond is dat de paleisbewoners zich evenveel om de arme drommels in de sloppen als om zichzelf moeten

Sluiten