Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met jou. Een mensch die waarlijk lief heeft is in deze wereld een uitgestootene ...omdat alle menschen zijn broeders zijn en omdat zijn vaderland de wereld is. Alleen voor het heil der menschen wil hij sterven...

Maar wij willen graag uitgestooten wezen. Alle grooten zijn eenzaam geweest, dat kan een troost zijn. Ondanks hoon en vernedering zullen wij ons geloof blijven prediken. Wij houden stand op onze eenzame posten. De liefdeloozen roepen wij in 't gezicht: wij willen niet als gij, wij willen niet haten en niet dooden, hier staan wij en kunnen niet anders...

De menschen zijn onwetend, Marianne, en niet slecht. Die zekerheid hebben ze me niet kunnen afnemen, evenmin als mijn geloof in de liefde als de uitweg voor alles. Ik ben moegepraat en moe gedacht. Ik heb de menschen wetend willen maken zonder zélf te weten.

Om tot een samenleving te komen die gebaseerd is op naastenliefde is kennis noodig. Liefde alleen is niet genoeg.

Ik heb met een vlag gezwaaid zonder

Sluiten