Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladt.

B. Amsterdam

Verdeeling naar burgerlijken staat 53

Godsdienst der huwenden 54

Huwelijksfrequentie naar geslacht 54

Idem naar leeftijdsgroep 56

Gemengd huwelijk bij Joden 57

Idem bij Protestanten en Katholieken 63

Huwelijken tusschen Nederlandsch- en Portugeesch-

Israëlieten 65

Idem tusschen bloedverwanten 66

Kerkelijke inzegening 67

Echtscheiding 70

V. Geboorte

A. Rijk

Aantal geboorten 74

Huwelijksvruchtbaarheid 76

Huwelijksdatum en datum eerstgeboorte 80

Godsdienst kinderen uit gemengd huwelijk ..... 82

Buitenechtelijke geboorten 84

B. Amsterdam

Aantal geboorten 86

Huwelijksvruchtbaarheid 88

Vruchtbaarheid van niet-gemengde huwelijken ... 92

Idem gemengde huwelijken 93

Kinderlooze huwelijken 96

Huwelijksdatum en datum eerstgeboorte 98

Godsdienst kinderen uit gemengd huwelijk 101

Buitenechtelijke geboorten 102

Besnijdenis 104

VI. Sterfte

A. Rijk

Sterfte naar godsdienst 106

Sluiten