Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De statistische publicaties waaraan het grondmateriaal voor deze studie is ontleend, zijn voor het Rijk de Jaargangen van de Statistiek van den Loop der Bevolking en de Statistiek van de Sterfte, voorzoover daarin verdeelingen zijn gemaakt naar kerkelijke gezindte, benevens de uitkomsten der tienjaarlijksche Volkstellingen, (uitgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek); voor Amsterdam het Statistisch Jaarboek en de publicaties omtrent de bevolking van Amsterdam (Statistische Mededeelingen nos. 67, 97 en 100 van het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam).

Daarnevens is gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door de heeren Dr. D. M. Sluys en A. J. Mendes da Costa, respectievelijk secretaris van de Nederlandsch-Israëlietische Hoofdsynagoge en de Portugeesch-Israëlietische Gemeente te Amsterdam.

Behalve op andere wijze toonde de heer Mr. Dr. J. H. van Zanten, directeur van het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam, ook zijn belangstelling door het geven van toestemming tot het opnemen van een aantal nog niet gepubliceerde cijfers.

Dezen heeren betuig ik hier gaarne mijn dank.

Een bijzonder woord van dank zij hier gebracht aan den heer Drs. T. van den Brink, verbonden aan laatstgenoemd bureau, voor de door hem betoonde medewerking bij het samenstellen van het statistisch gedeelte van dit werk.

Sluiten