Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. I.

Reeds van 1849 op 1859 valt een daling te constateeren. Tot 1909 vindt dan een toeneming plaats, welke in 1920 gevolgd wordt door een niet onbelangrijke daling.

De cijfers welke het aandeel van de Portugeesch-Israëlieten in de geheele bevolking tot uitdrukking brengen, vertoonden tot 1889 een neiging tot dalen, doch handhaafden zich sedertdien tot 1909. In 1920 en 1930 kwamen zij weder op een lager verhoudingscijfer; in laatstgenoemd jaar lager zelfs dan op eenig vorig tijdstip.

Sluiten