Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijkt uit de hiervoren gegeven cijfers de tendenz in de ontwikkeling der migratie van de Joden, thans zij aangegeven welk percentage zij vormen van de totale bevolking van elk der groepen van gemeenten in 1930. (Tabel VIII, bladzijde 32).

De regelmatige stijging van het aandeel der Joden met het toenemen van de grootte der gemeenten, behoeft na het voorgaande geen toelichting meer.

Amsterdam.

De bijzondere positie, welke Amsterdam als centrum van het Nederlandsche Jodendom inneemt, verdient hier nog afzonderlijke bespreking. Het groote aandeel van de provincie Noord-Holland in het totale aantal Joden, evenals de bijzondere groei van dit aandeel, vallen geheel terug te voeren tot de ontwikkeling welke Amsterdam in dit opzicht vertoont. De hieronder volgende cijfers kunnen dit duidelijk maken.

IX. Aantal Joden te Amsterdam.

Van het totale aan- n , ,

, i t j • xt j Groei van het aan-

Jaren der Aantal Joden ,a J° en"J e, 61 tal Joden te

Volkstellingen te Amsterdam an w0°n en e Amsterdam

Amsterdam (1849 = 100)

(m procenten) v '

1849 25.156 43,08 100

1859 26.725 41,89 106

1869 29.952 44,04 119

1879 40.318 49,36 160

1889 54.479 55,97 201

1899 59.065 56,41 235

1909 60.970 57,30 242

1920a) 67.249 58,36 267

1920b) 68.758 59,67 273

1930 65.523 58,55 260

a) = vóór de annexatie, b) = na de annexatie.

Sluiten