Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Aantal gemeenten waarin Joden wonen.

Aantal Gemeenten met een aantal Joodsche inwoners van:

1_50 51—100 101—200 | 201—300 | 301—500 1501—1000 11001 en meer| Totaal

Provinciën

volgens de volkstellingen van:

1879 | 1930 11879 | 1930 | 1879 | 1930 | 1879 1930 1879 1930 1879 1930 1879 ï 9301 1879 11930

Groningen 33 35 5 1 7 8 2 — 1 1 1 — 1 1 50 46

Friesland 12 13 2 — 3 — — — 1 — — 1 1 — 19 '14

Drente 22 23 2 1 2 1— 3 2 — 1 1 — — 29 29

Overijsel 28 30 9 4 2 3 1 1 3 2 2 2 — — 45 42

Gelderland 51 43 11 6 8 6 1 1 2 2 — — 1 2 74 60

Utrecht 17 20 2 1 — — — — 1 1 1 — — 1 21 23

N.-Holland 32 39 — 2 4 4 2 — 2 2 1 2 1 1 42 50

Z.-Holland 77 55 6 2 5 3—2 3 1— — 2 2 93 65

Zeeland 9 12 1 1 1— 1— — — — — — — 12 13

N.-Brabant 49 33 4 — 5 2 — 1 1 2 — — — — 59 38

Limburg 12 22 4 4 2 — 1 1 1 — — — — 20 27

Totaal 1879 342 46 39 8 17 6 6 464

„ 1930 325 22 27 9 11 6 7 407

Sluiten