Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX. Te Amsterdam in het huwelijk getreden Joden sinds 1901 naar den godsdienst

der echtgenooten.

(Absolute cijfers).

Israëlieten huwden met

niet-Israëlieten Totaal aan-

Jaren r——: tal hu we-

Israëlieten n ~ lotaal aan- liiVpn

Protestant Katholiek f6? n, tal gemengde

0 huwelijken

1901—1905 1834 140 79 16 235 2069

1906—1910 2181 140 69 22 231 2412

Jaren

Israëlietische mannen huwden met

Israëlieten

I niet-Israëlieten

Protestant

Katholiek

Geen godsdienst

Totaal aantal gem. huwende Israël, mannen

Totaal aantal

huwende Israël, mannen

Israëlietische vrouwen huwden met

Israëlieten

niet-Israëlieten

Protestant

Katholiek

Geen godsdienst

Totaal aantal gem. huwende Israëliet ische v po uwen

Totaal aantal

huwende Israël, vrouwen

Tot. aantal gemengd huwenden (mann. + vrouw.)

Totaal aantal huwenden

1911-1915 1979 110 55 23 188 2167 1979 76 25 34 135 2114 323 4281

1916-1920 2628 208 120 53 381 3009 2628 123 57 39 219 2847 600 5856

1921-1925 2753 229 108 62 399 3152 2753 144 88 59 291 3044 690 6196

1926-1930 2309 224 116 91 431 2740 2309 166 70 95 331 2640 762 5380

1931-1934 1913 224 145 107 476 2389 1913 86 77 137 300 2213 776 4602

Sluiten