Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sloten in de periode 1911—1915 van elke honderd huwende Joodsche mannen rond negen een gemengd huwelijk, in de periode 1931—1934 Was dit percentage gestegen tot twintig; voor de vrouwen is dit percentage in dezelfde periode gestegen van zes tot veertien.

In deze percentages komt het ook elders waargenomen verschijnsel tot uiting, dat meer Joodsche mannen dan Joodsche vrouwen een gemengd huwelijk aangaan. De meeste auteurs zoeken de verklaring van dit verschijnsel hierin, dat de Joodsche mannen meer in het economisch leven staan dan de Joodsche vrouwen en dus eerder gelegenheid hebben met niet-Joodsche vrouwen te huwen. Ook zou de Joodsche vrouw over het algemeen conservatiever zijn aangelegd dan de Joodsche man1).

De hier gegeven cijfers vertoonen echter de merkwaardigheid, dat de frequentie van het gemengde huwelijk bij de Joodsche vrouwen nog wel geringer is dan bij de Joodsche mannen, doch het verschil in den loop van twintig jaren kleiner is geworden, niet door een daling dier frequentie bij de mannen, doch door een snellere

stijging bij de vrouwen.

Deze cijfers pleiten niet tegen de juistheid der vermelde verklaring. Ook thans is de frequentie voor de Joodsche vrouwen nog lager. De beroepswerkzaamheid van de Joodsche vrouw is echter in deze jaren toegenomen, waarmede zij in sociaal-economisch opzicht meer overeenkomst met den Joodschen man gaat vertoonen, waarvan ook haar conservatisme wellicht den invloed heeft ondergaan.

Tabel XXI geeft voor de jaren 1930/'31 den leeftijd der Joodsche huwenden aan op het tijdstip van het huwelijk. Uit de in die tabel opgenomen percentages blijken in dit opzicht eenige merkwaardige verschillen te bestaan tusschen de Joodsch en de Joodsch-gemengd huwenden.

Van de mannen, die een Joodsch huwelijk sloten, was 67,2 procent beneden den dertig-jarigen leeftijd en 32,8 procent daarboven. Deze percentages zijn echter voor de mannen die een gemengd huwelijk sloten respectievelijk 58,6 en 41,4. Van de mannen, die een gemengd

1) Vgl. Herbert Philippsthal in Allgemeines Statistisches Archiv", 1928, blz. 440 en 1930, blz. 272.

Sluiten