Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI. De sinds 1921 kerkelijk ingezegende huwelijken te Amsterdam naar den

godsdienst der echtgenooten.

1921—1925 1926—1930 1931—1933

Kerkelijke Kerkelijke Kerkelijke

De echtgenooten waren Aantal inzegeningen AantaI inzegeningen AantaI inzegeningen

^•U,we~ ak Op 100 huwe" Op 100 huwe" Op 100

J l!' huwe" hjken ^ t" huwe" hjken ^ T huwelijken 'nnt lijken lijken

beiden Protestant .... 14.035 4.298 30,6 10.762 3.402 31,6 5.334 1.672 31,3

„ Katholiek .... 5.156 3.959 76,8 4.718 3.601 76,3 2.627 1.986 75,6

Israëliet 2.753 2.610 94,8 2.309 2.161 93,6 1.380 1.268 91,9

Geen godsdienst . 1.184 13 1,1 2.341 39 1,7 1.525 25 1,6

Joden met anderen . . . 690 20 2,9 762 39 5,1 548 23 4,2

Overige gemengde huwel. 10.104 894 8,8 10.737 935 8,7 7.595 730 9,6

Totaal 33.922 11.794 34,8 31.629 10.177 32,2 19.009 5.704 30,0

Sluiten