Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze cijfers toonen aan, dat de tendenz tot grooter echtscheidingsfrequentie ook de niet-Joodsch gemengde huwelijken eigen is. Het echtscheidingsfrequentiecijfer van elk der bovenstaande groepen is hooger dan van de Katholieke en Joodsche huwelijken; drie blijven beneden het frequentiecijfer van de Protestantsche echtscheidingen.

Overigens is het een opmerkelijk feit, dat het frequentiecijfer van de echtscheidingen tusschen personen, die geen van beiden tot een kerkelijke gezindte behooren, niet onbelangrijk hooger blijkt te liggen dan het frequentiecijfer voor de niet-Joodsche gemengde huwelijken (resp. 13,92 en 9,79).

Hooger dan het cijfer van de personen zonder kerkelijke gezindte en het hoogst van alle groepen, is het echtscheidingsfrequentiecijfer voor de Joodsch-gemengde huwelijken (resp. 13,92 en 14,66).

Sluiten