Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■MHM

V

GEBOORTE.

A. Rijk

Aantal geboorten.

De jaarlijks verschijnende Statistiek van den Loop der Bevolking in Nederland bevat geen verdeeling naar kerkelijke gezindte. Daardoor beschikken wij slechts voor een zestal jaren uit het eerste decennium van deze eeuw over de resultaten van een voor die jaren speciaal ingesteld onderzoek naar het verband tusschen kerkelijke gezindte en demografische verschijnselen. De toen berekende cijfers omtrent het verband tusschen godsdienst en geboorte doen wij hieronder volgen.

XXVII. Aantal wettig en onwettig geborenen naar de

kerkelijke gezindte der moeder per 1000 vrouwen van elke

kerkelijke gezindte *).

Ket'i£fd.td'e 1 '906 1907 ~ ,908 ,909

Israëlietisch 41,90 39,49 36,87 33,93

Protestantsch 58,86 58,03 57,06 55,18

Roomsch-Katholiek . . 65,03 64,54 64,92 63,83

Geen kerkel. gezindte. . 36,32 40,11 40,41 42,28

Overigen 56,09 67,33 39,49 40,25

Het Rijk 60,22 59,62 58,97 57,46

1) Bij de beschouwing van de cijfers van deze tabel dient men in het oog te houden, dat bij de berekening is uitgegaan van de veronderstelling, dat de percentsgewijze verhouding der sterkte van de verschillende groepen van kerkelijke gezindten sedert 31 December 1899 geen verandering had ondergaan. Die percentages zijn dus toegepast op de gemiddelde vrouwelijke bevolking van de in deze tabel vermelde jaren om het

Sluiten