Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huwelijksvruchtbaarheid.

Teneinde onzuivere uitkomsten omtrent de huwelijksvruchtbaarheid te vermijden, zijn de huwelijken na 1910 gesloten, buiten dit onderzoek gehouden, daar deze nog niet een volledige huwelijksvruchtbaarheidsduur bezaten. De jongste onderzochte huwelijken zijn dus ten minste twintig jaren oud. Bij de beoordeeling der aldus verkregen uitkomsten, dient men er ook rekening mede te houden, dat zij niet alle in de vermelde perioden gesloten huwelijken betreffen, doch alleen die, waarvan de vrouw op 31 December 1930 nog in leven was.

XXVIII. Kerkelijke gezindte en huwelijksvruchtbaarheid.

Kerkelijke gezindte van de vrouw

Huwelijken gesloten Protest. Geen Geheele

in: Israël. (8 kerk. R. K. kerk. bevol-

gez.) gez. king

Gemiddeld aantal levend geborenen per echtpaar

1910—1906 3,37 4,84 6,66 4,12 5,20

1905—1901 3,86 5,36 7,26 4,75 5,77

1900—1896 4,45 5,79 7,67 5,29 6,21

1895—1891 4,99 6,19 7,95 5,95 6,61

1890—1886 5,55 6,65 8,21 6,27 6,98

1885 en daarvóór . . 7,18 7,10 8,57 6,91 7,42

Totaal 4,49 5,73 7,43 4,97 6,06

Echtparen met 0 kinderen (in procenten van het aantal echtparen)

.1910—1906 5,76 4,67 3,92 5,31 4,61

1905—1901 5,43 4,46 4,18 5,10 4,50

1900—1896 4,60 4,82 4,21 5,34 4,70

1895—1891 4,56 4,52 4,12 4,98 4,53

1890—1886 6,13 4,43 4,55 4,92 4,56

1885 en daarvóór . . 7,14 4,97 5,13 5,24 5,05

Totaal 5,52 4,64 4,21 5,20 4,62

Sluiten