Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX. Overzicht van het aantal gehuwde echtparen met volledigen huwelijks-vruchtbaarheidsduur waarbij de vrouw jodin was, naar den toestand op 31 december 1930, b = Aantal dezer echtparen met 0 kinderen. c — Levendgeborenen.

a = Totaal aantal echtparen. d = Overleden kinderen.

Gemeenten met een inwonertal van

Het Rijk

Huwe- 5000 en minder 5001—20.000 20.001—100.000 meer dan 100.000

lijken Aantal Aantal Aantal ! Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

gesloten in: echtp. kind. echtp. j kind. echtp. kinderen echtparen kinderen echtparen kinderen

abcdabcdabc d a b c d a b c d

1910-1906 7 1 21 2 67 4 196 23 74 3 239 15 981 57 3345 272 1129 65 3801 312

1905-1901 9 — 33 4 64 4 212 38 77 3 305 45 862 48 3352 348 1012 55 3902 435

1900-1896 10 — 38 2 31 2 108 12 56 6 250 30 664 27 2988 500 761 35 3384 544

1895-1891 7 1 24 7 26 1 109 14 30 1 157 31 463 21 2335 352 526 24 2625 404

1890-1886 2 — 12 2 17 2 76 12 32 5 130 22 406 21 2320 460 457 28 2538 496 1885 en

daarvóór 5 — 38 5 25 — 166 28 28 2 200 40 390 30 2811 647 448 32 3215 720

Totaal 40 2 166 22 230 13 867 127 297 20 1281 183 3766 204 17151 2579 4333 239 19465 2911

Sluiten