Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI. Tijdsverloop tusschen datum van het huwelijk en het krijgen van het eerste

levendgeboren kind; het totaal aantal gezinnen in iedere kerkelijke gezindte gelijk

100 gesteld x).

Aant. gezinnen met 1 of meer kinderen

Tijdsverloop

Israëliet. . 761 21,8 2,2 2,2 10,2 13,1 6,6 4,2 24,2 6,8 5,1 2,6 0,8

Protestant. 11074 28,7 2,8 2,8 9,1 8,8 7,2 4,4 21,7 6,9 4,5 2,6 0,6

Katholiek . 5407 20,2 2,2 2,4 9,7 2,2 8,3 5,3 25,8 6,7 3,7 2,7 0,7 Over. kerk.

gez. ... 190 21,1 2,6 1,1 10,5 15,8 6,3 3,2 22,6 4,2 8,9 3,7 —

Geen ... 1272 30,8 2,6 2,8 7,7 7,4 5,3 4,6 21,5 8,3 5,6 2,5 1,0

Totaal. . . 26,0 2,6 2,6 9,3 9,9 7,3 4,7 23,0 6,9 4,4 2,6 0,6

Absolute ge-

tallen . . 18704 4871 484 491 1731 1859 1374 871 4295 1296 823 488 121

i) Uit „Onderzoek naar nataliteit, enz." Zie bladzijde 80.

6 maanden en minder

7 maanden

8 maanden

9 maanden

10 maanden

11 maanden

12 maanden

12 mnd tot 2 jaar

2 tot 3 jaar

3 tot 5 jaar

5 tot 10 jaar

10 jaar en meer

Kerkelijke gezindte der moeders

Sluiten