Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXII. Wettig levend aangegevenen in de jaren 1906

1910, naar de kerkelijke gezindten der ouders, (een of beiden

Joden), in verband met die der geborenen zelven.

Kerkelijke gezindte geborenen

Kerkelijke gezindte ouders Andere

Israëliet dan Geen Totaal Israëliet

Moeder Prot., vader Israël. 21 148 103 272

R- K-> „ 9 58 57 124

ov. k. gez. „ _ _ 2 2 „ geen kerk.

ë^'r >' H 7 — 9 16

Israël., „ Prot. 21 60 62 143

R- K. 18 41 10 69 >> ,, ,, ov. k.

gez. — — 1 1 " >> ,, geen k.

gez. 11 — 16 27

Totaal 87 307 260 654~

Beide ouders Israëliet .... 10.889 21) 28 10.919 *) Protestant

tisch kerkgenootschap als Israëlieten worden aanvaard. Zij kunnen dus niet geacht worden tot een dezer kerkgenootschappen te behooren. Hoogstens hebben deze cijfers dan ook waarde als aanwijzing van het verlangen der ouders ten opzichte van het kerkgenootschap dier kinderen.

Overigens blijkt uit deze overzichten, dat, ook al zou deze omstandigheid niet gelden, naar het verlangen der ouders zelven 86 procent der kinderen uit deze gemengde huwelijken niet tot een van beide Israëlietische kerkgenootschappen mag worden gerekend. In totaal zullen ten hoogste slechts 50 van de 654 kinderen bij een dezer kerkgenootschappen zijn ingeschreven, dus 7 procent.

Men mag de waarschijnlijkheid aanvaarden, dat de vermelde omstandigheid een der oorzaken is van de verschillen in de percen-

Sluiten