Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIII. Samenvatting en verdeeling in procenten der

wettig levend aangegevenen in de jaren 1906—1910, naar de kerkelijke gezindten der ouders (een of beiden Joden), in verband met die der geborenen zelven.

Kerkelijke gezindte geborenen

Kerkelijke gezindte ouders <\ndere

Israël. , T Geen Totaal dan Isr.

absolute cijfers

Moeder niet-Isr., vader Israëliet 37 206 171 414 Vader ,, , moeder ,, 50 101 89 240

Totaal 87 307 260 654

in procenten

Moeder niet-Isr., vader Israëliet 8,94 49,76 41,30 100,-

Vader ,, , moeder „ 20,83 42,09 37,08 100,-

Totaal 13,30 46,95 39,75 100,-

tische verhoudingen in de gevallen waarin de vader of de moeder niet-Israëliet is.

Opvallend is, dat een grooter deel der kinderen tot een „ander kerkgenootschap" gaat behooren dan tot ,,geen".

Buitenechtelijke geboorten.

Voor de enkele jaren, waaromtrent de statistiek materiaal bevat omtrent kerkelijke gezindte en geboorte, zijn ook gegevens verzameld omtrent het aantal buitenechtelijk geborenen.

Van jaar tot jaar constateerde de inleiding tot de statistiek van den loop der bevolking, waaraan deze cijfers zijn ontleend, „dat uit deze cijfers gunstige verhoudingen bij de Israëlieten blijken te bestaan".

Deze gunstige verhoudingen bestaan in dit opzicht niet alleen in Nederland; zij zijn een internationaal verschijnsel. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk van tweeërlei aard: van religieuzen en van sociaal-economischen. Men mag aannemen, dat de eerste oorzaak vroeger grooter beteekenis had dan de tweede, welke in bepaalde

Sluiten