Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVI. Aantal geboorten naar den godsdienst der moeder.

Perioden Israëlie- Pr0Jes"" Katholiek onbekende Totaal

tlSCh tantsch godsdienst

Echtelijk geborenen

1901—1905. . 6.842 45.480 19.936 3.318 75.576

1906—1910. . 6.606 41.136 19.440 2.588 69.760

1911—1915. . 6.004 39.440 19.465 3.260 68.169

1916—1920. . 6.500 39.306 20.657 3.619 70.082

1921—1925 . 5.869 37.171 22.219 6.142 71.399

1926—1930. . 4.774 31.377 22.026 9.206 67.383

1931—1932. . 1.653 11.019 8.155 4.325 25.152

Buitenechtelijk geborenen

1901—1905. . 73 1867 876 574 *) 3390

1906—1910. . 84 1842 986 113 3025

1911—1915. . 98 1774 923 133 2928

1916—1920. . 108 1673 972 147 2900

1921—1925. . 99 1353 898 304 2654

1926—1930. . 100 1173 813 403 2489

1931—1932. . 31 379 313 208 931

1) Hieronder velen, wier godsdienst onbekend was.

geldigheid bezitten voor de moeders van Katholieken huize, geldt de laatste van beiden waarschijnlijk in geringer mate voor de moeders van Israëlietischen huize. De beteekenis der daling van het aantal geboorten voor deze groep stijgt daardoor nog, daar hier niet in dezelfde mate kan worden gesproken van een reeds vóór de geboorten afstaan van een deel der geboorten aan een andere groep, doch van een reëele daling.

Welke beteekenis de daling, onderscheidenlijk stijging van het aantal geboorten voor elk der groepen in percentisch opzicht heeft, blijkt uit de cijfers van het volgend overzicht, (zie blz. 88).

Houdt men rekening met het hierboven gezegde omtrent het verschil in beteekenis van den overgang van moeders van

Sluiten