Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL. Levendgeborenen uit de Joodsch-gemengde huwelijken te Amsterdam in de

jaren 1931—1932 naar het aantal der vroeger uit hetzelfde huwelijk geborenen.

Vader Israëliet en moeder Moeder Israëliet en vader

Kinderen Prote- Katho- Geen T , , Prote- Katho- Geen Totaal

stant liek krk.gez. lotaal stant liek krk.gez.

Tot. aantal kind. uit J. gem. huw.

1 e kind 42 20 23 85 13 7 51 71 156

2e ... 16 10 14 40 10 5 23 38 78

3e " 2 5 3 10 6 3 9 18 28

4e 6 2 1 9 4 — 3 7 16

5e 2 1 — 3 1 1 1 3 6

6e „ 3 1 2 6 1 1 4 6 12

7e, 1 — 2 3 3 - 3 6 9

8e „ 2 — 2 4 — — — — 4

9e en latere kinderen ..1 — — 1 — — I *

Totaal 75 39~ 47 161 38 17 94 149 310

Demografische Statistiek.

•vj

Sluiten