Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLI&. De in de jaren 1931—1932 levend geboren eerste

kinderen naar den tijd, verloopen sedert het huwelijk en naar den godsdienst der ouders.

Daarvan in den tijd, verloopen sedert het hu-

Totaal weliJk' van

Godsdienst levend korter g ,. langer korter Q ,. langer

der eerst- dan , dan dan ' dan

ouders gebo- 9 mnd. m 1 jaar 9 mnd. m 1 jaar

renen ;

absolute cijfers m Proce+nite" van a,le

J eerstgeborenen

Beiden Israëliet . 594 132 105 357 22,3 17,7 60,0

,, Protest.. . 2202 450 366 1386 20,4 16,6 63,0

Katholiek 1355 272 362 721 20,- 26,8 53,2 ,, geen kerk.

gez. 1114 351 113 650 31,5 10,1 58,4

Protest.-Kathol. 742 311 88 343 41,9 11,9 46,2

Israël.-niet-Isr. .156 62 22 72 39,7 14,1 46,2

waarvan Vader Isr./moe-

der niet-Isr. . 85 34 10 41 40,0 11,8 48,2 Vader niet-Isr.

moeder Isr. . 71 28 12 31 39,4 16,9 43,7

Overige .... 2380 850 280 1250 55,7 11,8 52,5

Totaal 8543 2428 1336 4779 28,5 15,6 55,9

deze jaren geen verschillen in de percentages voor de gemengde huwelijken met een Joodschen man of een Joodsche vrouw.

De geboorten, welke 9—11 maanden na den datum van het huwelijk plaats vonden, vormen voor de Katholieke huwelijken ruim een kwart van het totaal aantal eerstgeboorten. Dit percentage is belangrijk hooger dan van de beide andere groepen huwelijken tusschen personen van denzelfden godsdienst, dat voor beide om het algemeen gemiddelde schommelt. Ook hier vertoont het percentage voor de Joden geen eigen karakter.

Het percentage eerstgeboorten langer dan een jaar na den datum

Sluiten