Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Verdeeling van Nederlandsch-Israelieten en Portu-

GEESCH-israelieten en van de geheele nederlandsche bevolking naar den leeftijd bij de volkstellingen van 1899— 1930 in procenten van het totaal van elk geslacht in iedere

groep bij elke telling.

Jaren Nederlandsch- Portugeesch- ^^In'dsche^61"

Leeftijden v^s_ Israëlieten Israëlieten bevolking

tellingen mannen vrouwei mannen vrouwei mannen | vrouwen

1899 22,1 20,1 22,8 20,2 24,8 23,8

1909 19,5 17,3 18,9 15,0 24,5 23,5

Beneden 10 iaar 1920 17,1 15,3 16,4 14,0 22,7 22,7

üeneden w jaar. u;4 12 9 u 2 12>9 21>6 20,6

1899 21,8 20,6 21,3 19,8 20,4 19,7

1909 19,6 18,0 20,5 18,9 20,4 19,7

10—19 iaren 1920 17,8 16,2 18,2 14,9 20,6 19,9

10 19 jaren . . ^ ^ lf} g u g 192 lg 6

1899 17,1 17,7 17,3 17,0 16,1 16,4

1909 17,4 18,2 16,4 17,5 16,0 16,1

20—29 1920 16,9 16,1 18,5 17,3 16,4 16,6

1930 15,8 15,5 16,3 14,5 17,0 17,3

1899 12,6 13,4 12,3 13,5 12,6 12,8

1909 14,6 15,3 14,0 15,2 13,0 13,4

30—39 1920 15,3 16,0 14,2 17,5 13,1 13,4

1930 15,1 14,8 16,2 15,9 13,6 14,0

1899 9,8 10,3 10,2 9,5 9,8 9,7

1909 10,9 11,7 11,0 12,7 10,2 10,3

40—49 1920 13,3 14,2 12,8 13,0 10,8 11,0

1930 14,3 14,8 13,6 15,5 10,8 11,0

1899 7,9 8,0 7,3 8,5 7,7 7,9

1909 8,4 8,8 9,0 8,1 7,5 7,6

50—59 . . 1920 9,4 10,4 9,8 11,6 8,0 8,3

1930 11,8 12,8 11,4 12,2 8,6 8,8

1899 5,1 5,6 5,5 6,2 5,5 5,9

1909 5,9 6,2 5,5 6,9 5,2 5,5

CO—69 „ . . 1920 6,0 6,8 6,3 6,6 5,1 5,4

1930 7,4 8,6 7,8 8,9 5,7 6,0

1899 2,8 3,2 2,6 3,9 2,7 3,1

1909 2,8 3,5 3,8 4,0 2,7 3,1

70—79 . . 1920 3,3 3,7 2,6 3,8 2,6 2,9

1930 3,6 4,4 3,1 4,6 2,7 2,9

1899 0,7 1,0 0,7 1,2 0,6 0,8

1909 0,8 1,1 0,8 1,7 0,6 0,8

80 jaar en ouder. 1920 0,8 1,2 1,1 1,4 0,7 0,9

1930 1,0 1,3 0,7 1,6 0,7 0,9

1899 \

Totaal .... [ 100,- 100,— 100,— 100,- 100,- 100 — 1930 /

Sluiten