Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Verdeeling van de Joden in Nederland naar geslacht en leeftijd over de verschillende groepen van gemeenten bij de volkstelling van 31 december 1930.

(verhoudingscij fers)

Gemeenten met aantal inwoners

Totaal ge-

Leeftijden min$0r0din 5001-10000 10001-20000 20001-50000 Ser ïan "5ïooS"

100000

m. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m. v.

Beneden

10 jaar 11,7 11,3 15,5 14,1 15,0 13,2 14,1 14,7 12,7 10,8 14,0 12,8 14,5 12,9

10-19 „ 13,2 11,9 17,6 16,6 14,2 13,1 15,4 14,9 15,1 15,3 15,2 14,6 17,0 15,1

20-29 „ 11,2 9,4 13,5 12,2 13,4 12,7 15,1 13,0 16,0 15,4 14,4 13,2 16,2 15,9

30-39 „ 13,1 13,7 13,9 12,7 14,0 14,3 14,7 14,3 15,3 13,7 14,5 13,8 15,3 15,0

40-49 „ 14,8 14,2 13,0 15,0 15,0 14,8 15,2 13,6 14,9 15,9 14,4 14,8 14,2 14,8

50-59 „ 15,4 15,7 11,3 12,7 12,4 12,7 12,7 13,6 13,1 14,3 12,8 13,6 11,6 12,6

60-69 „ 10,7 12,6 8,6 10,1 9,1 10,8 7,4 8,4 7,9 9,2 8,5 9,8 7,2 8,3

70-79 „ 6,6 8,6 4,6 4,6 5,2 6,5 4,1 6,0 3,6 3,9 4,5 5,6 3,2 4,1 80 jaar en

ouder 3,3 2,6 2,0 2,0 1,7 1,9 1,3 1,5 1,4 1,5 1,7 1,8 0,8 1,3

Totaal . . 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Sluiten