Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

INHOUDSOPGAVE.

BIz.

BEHEER VAN OBJECTEN.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende overdracht van bevoegdheden ten aanzien van beheersverkrijging, beheersontheffing en overdracht van beheer. 1

BELASTINGEN.

Opcentenverordening Provincie Oost-Java.

Verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de Landsinkomstenbelasting, de Personeele Belasting en de Verponding in de Provincie Oost-Java 2

Verordening autobusbelasting Oost-Java.

Verordening op de heffing en invordering van een autobusbelasting in de Provincie Oost-Java 6

Verordening tot vaststelling van het formulier van het dwangschrift tot invordering der autobusbelasting van de Provincie Oost-Java 11

Verordening motorrijtuigenbelasting Oost-Java.

Verordening op de heffing en invordering van een motorrijtuigenbelasting in de Provincie Oost-Java 13

Verordening tot vaststelling van het formulier van het dwangschrift tot invordering der motorrijtuigenbelasting van de Provincie Oost-Java 22

Verordening wegenbelasting Oost-Java.

Verordening op de heffing en invordering van een wegenbelasting in de Provincie Oost-Java 25

Verordening tot vaststelling van het formulier van het dwangschrift tot invordering der wegenbelasting van de Provincie Oost-Java 32

BOSCHBESCHERMING.

Boschbeschermingsverordening Provincie Oost-Java.

Verordening tot bescherming van 's Lands bosschen en tot uitvoering van het bepaalde in de artikelen 59, lid (1), 60, leden (1) en (3), 64, lid (1), en 65, lid (1), van de Boschverordening Java en Madoera 1932 (Staatsblad 1932 No. 466). 34

Sluiten