Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Blz.

ELECTRICITEITSBEDRIJF.

Electriciteitsverordening Provincie Oost-Java.

Verordening op de verstrekking van electrischen arbeid door de Provincie Oost-Java 76

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN.

Begrootings-en rekeningsvoorschriften Provincie Oost-

Java.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van de Voorschriften betreffende de inrichting en den vorm der begrooting van uitgaven en ontvangsten en der begrootingsrekening voor de Provincie Oost-Java, zoomede van de bescheiden, welke bij die begrooting en begrootingsrekening behooren te worden overgelegd .... 96

Besluit van den Provincialen Raad, houdende regeling van de wijze van bekendmaking van goedgekeurde begrootingen en begrootingswijzigingen 135

Besluit van den Provincialen Raad, houdende bepaling van den tijd, gedurende welken de begrootingsrekeningen ter lezing zullen worden gelegd 136

Besluit van den Provincialen Raad, houdende regeling van de wijze van bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het slot der begrootingsrekening. . .. 137

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van Regelen voor de verstrekking, het beheer en de verantwoording van sommen ter goede rekening. . . . 1.38

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van voorschriften ter uitvoering van de Regelen voor de verstrekking, het beheer en de

verantwoording van sommen ter goede rekening . . 145

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van een regeling betreffende het aantal malen, dat de kassen en de administratiƫn der rekenplichtigen moeten worden opgenomen 161

Sluiten