Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Blz.

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van een Leidraad voor de administratie van provinciale waterstaatswerken in de Provincie-OostJava 221

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van een regeling betreffende het bewaren van duplicaatsleutels van brandkluizen, brandkasten en geldkisten in gebruik bij door de Provincie bezoldigde ambtenaren, welke gelden der Provincie ter verwerking onder zieh hebben 304,

GRONDGEBRUIK.

Grondgebruikverordening Provincie Oost-Java.

Verordening, regelende het gebruik van aan de Provincie Oost-Java in beheer gegeven of door haar onder eenigen rechtstitel bezeten grond 309

Besluit van het College van Gedeputeerden ter uitvoering van artikel 2, lid (3), van de Grondgebruikverordening Provincie Oost-Java 322

GROND VERHUUR.

Besluit van het College van Gedeputeerden, regelende de verhuur van aan waterleidingen, kanalen en rivieren gelegen stukken grond 323

KOFFIE.

Koffieverordening Provincie Oost-Java.

Verordening op het bezit van koffie in de Provincie OostJava buiten de gebieden van de daarbinnen gelegen Stadsgemeenten 320

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van den datum van inwerkingtreding van de Koffieverordening Provincie Oost-Java 332

Besluit van den Gouverneur, houdende aanwijzing van ambtenaren ingevolge de artikelen 3, eerste lid, en 5, eerste lid sub le, der Koffieverordening Provincie Oost-Java 333

Sluiten