Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Blz.

RIETBRANDEN.

Riettuinenverordening Provincie Oost-Java.

Verordening tot voorkoming van brand in suikerriettuinen 371

ROOILIJNEN.

Rooilijnverordening Provincie Oost-Java.

Verordening tot het vaststellen van rooilijnen voor wegen in beheer bij de Provincie Oost-Java tot bescherming van de verkeersbelangen 373

Besluit van den Provincialen Raad ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid van artikel 2 der Rooilijn verordeinng Provincie Oost-Java 380

SCHEEPVAART.

Binnenschepenverordening Provincie Oost-Java.

Verordening, regelende het toezicht op mechanisch voortbewogen schepen, gesleepte schepen en laadvaartuigen van het z.g. tjunia-model, gebezigd voor het vervoeren van personen, water, goederen en/of dieren op reeden, rivieren en binnenwateren in de Provincie Oost-Java 385

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende bepaling van den datum van inwerkingtreding van de Binnenschepenverordening Provincie Oost-Java 405

Besluit van den Provincialen Raad, houdende aanwijzing van de deskundigen krachtens het bepaalde in het eerste lid van artikel 9 der Binnenschepenverordening Provincie Oost-Java 406

Besluit van den Gouverneur, houdende aanwijzing van ambtenaren krachtens het bepaalde in het tweede lid van artikel 9 der Binnenschepenverordening Provincie Oost-Java 407

Inlandsche zeilvaartuigenverordening Provincie Oost-

Java.

Verordening op het over zee vervoeren van personen, vee en goederen met Inlandsche zeilvaartuigen en het bewaken van deze vaartuigen 408

Sluiten