Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX

Blz.

SUBSIDIES.

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van de Richtlijnen voor het verleenen van subsidies. 434

Besluit van den Provincialen Raad, houdende vaststelling van de Richtlijnen voor het verleenen van subsidie uit de Provinciale Kas van Oost-Java ten behoeve van de ondersteuning van behoeftige crisiswerkloozen. 437

TABAK.

Besoekische Tabaksverordening Provincie Oost-Java.

Verordening tot regeling van het tabaksbedrijf in de Residentie Besoeki 440

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van den datum van inwerkingtreding van de Besoekische Tabaksverordening Provincie Oost-Java.... 466

Besluit van den Gouverneur ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 3, lid (3), 14, lid (2), 15, leden (1) en (2), 17, lid (4), 21, lid (3), en 26, lid (1), der BesoekiĀ¬

sche Tabaksverordening Provincie Oost-Java 467

Besluit van het College van Gedeputeerden ter uitvoering van artikel 13, lid (1), der Besoekische Tabaksverordening Provincie Oost-Java 469

Besluit van den Gouverneur ter uitvoering van het bepaalde in tweede lid van artikel 13 der Besoekische Tabaksverordening Provincie Oost-Java 471

Besluit van het College van Gedeputeerden ter uitvoering van het bepaalde in artikel 16, lid (1) ten 2e, en lid (2), der Besoekische Tabaksverordening Provincie Oost-Java 473

Besluit van den Gouverneur ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 20, lid (1), 21, lid (4), en 23, lid (2), der Besoekische Tabaksverordening Provincie Oost-Java 476

Besluit van het College van Gedeputeerden tot opening van een markt te Kasemek [artikel 27, lid (1)] 477

Sluiten