Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

Blz.

Besluit van het College van Gedeputeerden tot opening van een markt te Nangkaan [artikel 27, lid (1)] 478

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van een Instructie voor den marktmeester en het aan hem ondergeschikte personeel [artikel 27, lid (3)] 479

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van een Veilingsreglement voor de door de Provincie Oost-Java geopende en geëxploiteerde tabaksmarkten [artikel 32, lid (1)] 481

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van Voorschriften betreffende de administratie van de door de Provincie Oost-Java geopende en geëxploiteerde tabaksmarkten [artikel 32, lid (2)]. . . . 483

TELEGRAAF- EN TELEFOONKABELS.

Verordening tot bescherming van den onderzeeschen telegraafkabel in het Westervaarwater van Soerabaja, liggende tusschen Semamboeng (district Grissee, Regentschap Grissee, Residentie Bodjonegoro) en Tandjoengan (district Bangkalan, Regentschap Bangkalan, Residentie Madoera) en van de landeinden daarvan bij die plaatsen 487

Verordening tot bescherming van den onderzeeschen telegraafkabel tusschen Banjoewangi (district Banjoewangi, Regentschap Banjoewangi, Residentie Besoeki) en Australië 490

Verordening tot bescherming van den onderzeeschen telefoonkabel in het Oostervaarwater te Soerabaja, liggende tusschen Tambakwedi (district Djabakotta, Regentschap Soerabaja, Residentie Soerabaja) en de Roode Steenkaap (desa Botorporon, district Bangkalan, Regentschap Bangkalan, Residentie Madoera) en van de landeinden daarvan bij die plaatsen 492

Verordening tot bescherming van het landeinde van den onderzeeschen telegraafkabel tusschen Soerabaja en Balikpapan, uitgaande van het kabelhuis Soekolilo

Sluiten