Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV

Blz.

WEGVERKEER.

Verordening, houdende beperkende voorschriften omtrent de toelating van motorrijtuigen op den provincialen weg Kemlagi-Mantoep 663

Verordening tot sluiting van den provincialen weg Modjokerto-Penarip-Brangkal voor tjikarverkeer 664

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende aanwijzing van den ambtenaar, die namens het College ontheffing kan verleenen van het verbod, gesteld in artikel 1, lid (1), van de Verordening tot sluiting van den provincialen weg Modjokerto-Penarip-Brangkal voor tjikarverkeer

Verordening ter uitvoering van artikel 88, lid (4), der Wegverkeersverordening.

Verordening, houdende beperkende voorschriften omtrent de toelating van rij- en voertuigen, geen motorrijtuigen zijnde, op de provinciale wegen in het belang van de instandhouding van die wegen ()fi'

Besluit van den Provincialen Raad ter uitvoering van artikel 36, eerste lid, der Wegverkeersordonnantie (Staatsblad 1938 No. 86) en artikel 33, derde lid sub a, der Wegverkeersverordening (Staatsblad 1933 No. 138) 669

ZIEKENHUIS.

Ziekenhuisverordening Provincie Oost-Java.

Verordening, houdende vaststelling der voorwaarden van opneming, tarieven en verpleegkosten voor patiƫnten in het Provinciaal Ziekenhuis te Pamekasan 670

Ziekenhuisbeheerverordening Provincie Oost-Java.

Verordening op het financieel beheer van het Provinciaal Ziekenhuis te Pamekasan 677

Besluit van het College van Gedeputeerden, houdende vaststelling van de Instructie voor den Geneesheer-Directeur van het Provinciaal Ziekenhuis te Pamekasan 681

Sluiten