Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overdracht van bevoegdheden ten aanzien van beheers verkrijging, beheersontheffing en overdracht van beheer.

Besluit van den Provincialen Raad van OostJava van 14 October 1930 No. A 13/21/11 (Opg. P. B. van 26 November 1930 No. 10), zooals gewijzigd bij Raadsbesluit van 16 April 1936 No. A 13/21/6 (Opg. P. B. van 8 Mei 1936 No. 4).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz. ;

Heeft besloten:

Het College van Gedeputeerden te machtigen, in alle voorkomende gevallen namens den Provincialen Raad van Oost-Java:

a. zich te wenden tot de bevoegde autoriteiten met verzoeken om toewijzing en ontheffing van het beheer over objecten met uitzondering van die, bedoeld in artikel 18, lid 2, der Instellingsordonnantie van de Provincie Oost-Java;

b. al het noodige te verrichten tot overdracht van het beheer van objecten, bedoeld in artikel 12, lid 1, der Instellingsordonnantie van de Provincie Oost-Java.

Afschrift enz.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten