Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn de raden van de in artikel 1 genoemde gemeenschappen ieder voor zijn ressort bevoegd het bepaalde bij artikel 1 te wijzigen of in te trekken.

Artikel 3 enz.

Artikel 4.

Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van 1 Januari 1935 en is voor het eerst van toepassing op de aanslagen in de landsinkomstenbelasting betrekking hebbende op het belastingjaar 1935.

Sluiten