Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening tot vaststelling van het formulier van het dwangschrift tot invordering der autobusbelasting van de Provincie Oost-Java.

Verordening van 26 Juni 1930 (Afg. B.P.B. van 21 Juli 1930, Serie A No. 5), zooals zij is gewijzigd bij verordening van 20 April 1932 (Afg. B.P.B. van 18 Mei 1932, Serie A No. 4).

De Provinciale IIaah van Oost-Java stelt vast de volgende verordening:

Verordening tot vaststelling van het formulier van het

dwangschrift tot invordering der autobusbelasting van de Provincie Oost-Java.

Artikel 1.

Het formulier van het dwangschrift tot invordering der autobusbelasting is ingericht volgens onderstaand model:

IN NAAM DES KONING!

[B.P.B. 1932, Serie A No. 4; i.w.g. 19 Mei 1932 *)].

Dwangschrift.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java,

Gelet op het kohier No. van de

autobusbelasting over het belastingjaar 19.. .. van de Provincie Oost-Java, vastgesteld bij besluit van den Provincialen Raad van

Oost-Java ddo. No.

Gelast

onverwijld te betalen aan de Provincie Oost-Java de somma van

te weten:

*) Terugwerkende kracht tot 22 Juli 1930.

Sluiten