Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. van het voormalig gewest Pasoeroean van 14 Juni .'30 October 1922, Javasche Courant van 8 December 1922 No. 98, gewijzigd 20 October 1925, Extra Pijvoegsel No. 25 der Javasche Courant van 11 December 1925 No. 99;

worden ingetrokken, voor zoover daarbij is vastgesteld het formulier van het dwangschrift tot invordering der motorrijtuigenbelasting.

Artikel 3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.

Soerabaja, 22 Maart 1929.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten