Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2.

De verordeningen tot vaststelling van het formulier van het dwangschrift tot invordering der wegenbelasting:

a. van het voormalig gewest Madioen van 23 December 1923, Javasehe Courant van 29 Juni 1923 No. 52;

b. van het voormalig gewest Kediri van 14 Maart 1929, Javasehe Courant van 28 Maart 1929 No. 25;

c. van het voormalig gewest Pasoeroean van 25 October 1919, Javasehe Courant van 7 November 1919 No. 89;

d. van het voormalig gewest Besoeki van 28 October 1918, Javasehe Courant van 22 November 1918 No. 94,

worden ingetrokken.

Artikel 3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.

Soerabaja, 22 Maart 1929.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java,

Hardeman.

Sluiten