Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschuldigd is, 6, leden (2) en (3), 7, leden (2) en (3), 8, 9, 10, 11, en 13, leden (2) en (3), zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op vóór de inwerkingtreding dezer verordening door het Gouvernement of krachtens artikel 14, lid 1, der Instellingsordonnantie van deze Provincie (Staatsblad 1928 No. 295) door het College van Gedeputeerden verleende vergunningen.

Soerabaja, 11 December 1934.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, J. H. B. Kuneman.

Sluiten